Đăng nhập vào ChatGPT

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn đầu tiên của chúng tôi về cách sử dụng ứng dụng ChatGPT. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách truy cập vào ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản ChatGPT của bạn. Hãy bắt đầu!

 

1️⃣ Bước 1: Truy cập liên kết

 

Để bắt đầu, hãy mở trình duyệt web của bạn và truy cập vào liên kết sau: https://chat.openai.com/. Đây là trang chủ của ứng dụng ChatGPT.

(Bạn có thể thấy hình ảnh của trang chủ dưới đây)

2️⃣ Bước 2: Chọn “Login”

 

Khi bạn đã đến trang chủ của ứng dụng ChatGPT, hãy tìm kiếm và nhấp vào nút “Login” (đăng nhập) để tiếp tục.

 

3️⃣ Bước 3: Đăng nhập với tài khoản ChatGPT của bạn

 

Sau khi nhấp vào nút “Login”, một hộp thoại đăng nhập sẽ xuất hiện. Hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn, bao gồm địa chỉ email hoặc tên người dùng và mật khẩu. Đảm bảo bạn đã nhập đúng thông tin và kiểm tra lại trước khi nhấn “Đăng nhập”.

 

(Bạn có thể thấy hình ảnh của hộp thoại đăng nhập dưới đây)

Sau khi bạn đã nhập thông tin đăng nhập chính xác và nhấn “Đăng nhập”, ứng dụng ChatGPT sẽ xác nhận thông tin và đăng nhập vào tài khoản của bạn

.

Chúc mừng! Bạn đã thành công đăng nhập vào ứng dụng ChatGPT với tài khoản của mình. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm và sử dụng ứng dụng để tương tác với trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ của chúng tôi.

 

Lưu ý: Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình đăng nhập hoặc sử dụng ứng dụng, hãy tham khảo các tài liệu trợ giúp hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của vMixGPT để được trợ giúp.