Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản API OpenAI

Bước 1. Truy cập trang API của Openai ở link sau: https://platform.openai.com/ Sau đó chọn Login

Bước 2. Bên góc phải chọn Setting > Billing > Add to credit balance > nhập số tiền tối thiểu là 5$, sau đó thêm thẻ Visa và thanh toán. làm theo hình bên dưới