Tóm tắt video Youtube đơn giản bằng GPT

Khám Phá Sức Mạnh của vMixGPT: Hướng Dẫn Tóm Tắt Video YouTube

 

Bạn đã sẵn sàng để đưa nội dung video của mình lên một tầm cao mới chưa? Với vMixGPT, một phần mềm đa năng dành cho những người sáng tạo nội dung, bạn có thể dễ dàng tóm tắt video từ YouTube và nâng cao quy trình làm việc của mình. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi qua các bước cơ bản để sử dụng tính năng LinkWriter và tóm tắt video YouTube một cách hiệu quả.

 

Bước 1: Mở phần mềm vMixGPT #

 

Bước 2: Chọn chức năng LinkWriter #

 

Bước 3: Nhập Link Video YouTube #

Bây giờ đến phần thú vị – tóm tắt video YouTube của bạn. Trong cửa sổ LinkWriter, bạn sẽ thấy một không gian để nhập liên kết video YouTube. Sao chép và dán liên kết video bạn muốn tóm tắt vào ô này.

Sau khi dán liên kết, bạn sẽ thấy một tùy chọn: “Chỉ tóm tắt link.” Nhấp vào tùy chọn này để chỉ đạo vMixGPT tạo ra một tóm tắt súc tích dựa trên liên kết video YouTube đã cung cấp.

 

Bước 4: Cấu Hình Tóm Tắt #

  • Đặt tên Job Name: Là chữ cái hoặc số
  • Tóm tắt bằng ngôn ngữ khác ngôn ngữ bài viết: Nếu nội dung gốc là tiếng Anh và bạn muốn tóm tắt bằng tiếng Việt, nhập “Vietnamese” vào ô này. Nếu video đã là tiếng Việt, để trống để giữ ngôn ngữ nguyên thủy. (trường hợp tóm tắt có nhầm sang tiếng Anh thì ô này các bạn nhập Vietnamese)

 

Bước 5: Chọn Proceed để bắt đầu quá trình tóm tắt #

Bạn đã thành công trong việc tóm tắt một video YouTube bằng tính năng LinkWriter của vMixGPT. Hãy tích hợp những tóm tắt này vào quy trình tạo nội dung của bạn và xem làm thế nào quy trình làm việc của bạn trở nên hiệu quả và mạch lạc hơn. Thử nghiệm với các cài đặt khác nhau để khám phá toàn bộ tiềm năng của vMixGPT trong việc nâng cao nội dung video của bạn. Chúc bạn sáng tạo vui vẻ!