Thay đổi API key OpenAI trong vMixGPT

Để thay đổi API key của tài khoản OpenAI trong phần mềm vMixGPT làm theo các bước sau

Lưu ý: Chỉ dành cho khách hàng dùng gói Dev 1 và Dev 2

 

Bước 1: Mở phần mềm vMixGPT. Vào menu Setup

 

Bước 2: Chọn Set New OpenAI API. Và nhập API key rồi bấm OK để hoàn tất.

Xem hướng dẫn cách tạo API key Openai ở đây: https://hotro.vmixgpt.com/docs/tao-api-key-openai/