Hướng dẫn sử dụng BulkWriter

VIDEO REVIEW PHIÊN BẢN MỚI 3.0 (8.1.2024)
( ĐANG CẬP NHẬT)

Từ phiên bản 3.0 vMixBULK đổi tên thành BulkWriter

 

 

Nhập tiêu đề vào ô văn  bản, Mỗi tiêu đề trên một dòng mới, nhập  tối đa cả trăm tiêu đề

 

Chọn H2 (1-15) #

Chọn số lượng tiêu đề phụ (H2) tạo ra trong bài viết (nhập số từ 1 –  15). Tối đa 15 tiêu đề. Chọn càng nhiều bài càng dài.

Ví dụ: Nếu chọn 5 H2 thì bài viết tạo ra dài từ 1000 – 2000 từ

 

Tự động chọn  số lượng H2 #

Phần mềm sẽ tính toán dựa trên thông tin bài viết gốc để chọn số lượng H2 phù hợp. Nên tích lựa chọn này

 

Giọng điệu #

❌Giọng điệu khi viết:
  • Sử dụng đại từ nhân xưng. Mặc định sẽ dùng ngôi thứ 2 (You, Your,  Yours)
  •  Hoặc viết dạng học thuật (Professional)

 

Tắt kết luận #

Mặc định bài viết tạo ra sẽ có kết luận ở cuối bài. Nếu không muốn có kết luận vui lòng tích lựa chọn này.

 

Cho phép H3 #

Tự động tạo ra tiêu đề phụ H3 trong bài viết hoàn thành

 

Cho phép danh sách #

Cho  phép bài viết có thể có các mục (list) khi viết. Như ảnh bên dưới đây:

Cho phép bảng #

Cho phép bài viết có bảng (table) minh họa. Như ảnh dưới đây: 

Câu hỏi  thường gặp FAQ #

Tự động thêm 5 câu hỏi thường gặp trong bài viết.

 

Hình mẫu thương hiệu (Brand Archetype) #

Mỗi lựa chọn hình mẫu thương hiệu sẽ ứng với một cách hành văn khác nhau. Đấy là một tính năng rất rất độc đáo cho bài viết content của vMixGPT thêm hấp dẫn và lôi cuốn. Các bạn vui lòng lựa chọn hình mẫu ứng với bài viết content của mình nhé!Xem thêm chi tiết về Brand Archetype ở bài viết này. https://bit.ly/491LQWb

Ảnh đại diện #

Chọn các Model tạo ảnh của Dall-e 3 hoặc Stable Diffusion cho ảnh đại diện của bài viết.

 

Tùy chọn ảnh ở H2 #

Có 2 tùy chọn. Ở mỗi H2 đều có ảnh minh họa. Hoặc ngẫu nhiên do AI lựa chọn ở H2

 

Chọn Model ảnh cho H2 #

Chọn các Model tạo ảnh của Dall-e 3 hoặc Stable Diffusion