Hướng dẫn sử dụng LinkWriter

Hướng dẫn sử dụng vMixLINK

Nhập Link liên kết URLs vào ô bên dưới. 

 

Chọn H2 (1-15) #

Chọn số lượng tiêu đề phụ (H2) tạo ra trong bài viết (chọn từ 1 –  15). Nhập tối đa 15 tiêu đề. Chọn càng nhiều bài càng dài. 

Lưu ý: Với chức năng LinkWriter này nên chỉ chọn H2 tối đa là 5. Để bài tập trung được ý chính

 

Tự động chọn  số lượng H2 #

Phần mềm sẽ tính toán dựa trên thông tin bài viết gốc để chọn số lượng H2 phù hợp. Nên tích lựa chọn này

 

Giọng điệu #

Giọng điệu khi viết:
  • Sử dụng đại từ nhân xưng. Mặc định sẽ dùng ngôi thứ 2 (You, Your,  Yours)
  •  Hoặc viết dạng học thuật (Professional)

 

Tắt kết luận #

Mặc định bài viết tạo ra sẽ có kết luận ở cuối bài. Nếu không muốn có kết luận vui lòng tích lựa chọn này.

 

Cho phép H3 #

Tự động tạo ra tiêu đề phụ H3 trong bài viết hoàn thành

 

Cho phép danh sách (List) #

Cho  phép bài viết có thể có các mục (list) khi viết. Như ảnh bên dưới đây:

 

Cho phép bảng #

Cho phép bài viết có bảng (table) minh họa. Như ảnh dưới đây: 

 

Xóa Website Cache #

Mỗi lần Cào (đọc) link do bạn cung cấp, phần mềm vMixGPT sẽ lưu lại data đã cào, để nếu bạn nhập lại link đó lại một lần nữa phần mềm sẽ không cần cào lại.

Do vậy nếu bạn muốn vMixGPT cào lại từ đầu (cào mới) thông tin URL đó thì tích lựa chọn này

Câu hỏi  thường gặp FAQ #

Tự động thêm 5 câu hỏi thường gặp trong bài viết.

 

Hình mẫu thương hiệu (Brand Archetype) #

Mỗi lựa chọn hình mẫu thương hiệu sẽ ứng với một cách hành văn khác nhau. Đấy là một tính năng rất rất độc đáo cho bài viết content của vMixGPT thêm hấp dẫn và lôi cuốn. Các bạn vui lòng lựa chọn hình mẫu ứng với bài viết content của mình nhé!Xem thêm chi tiết về Brand Archetype ở bài viết này. https://bit.ly/491LQWb

 

Viết bằng ng ngữ khác #

Mặc định bài viết tạo ra là tiếng Việt. Nếu muốn viết bằng ngôn ngữ khác vui lòng nhập ngôn ngữ vào ô. Ví dụ: English

 

Ảnh đại diện #

Chọn các Model tạo ảnh của Dall-e 3 hoặc Stable Diffusion cho ảnh đại diện của bài viết.

  • Với Gói Lite, Pro và Platinum chỉ có AI tạo ảnh hàng đầu hiện nay là  Stable Diffusion
  • Với gói Dev 1 và Dev 2 thì sẽ thêm AI tạo ảnh  từ Dall – e 3

 

Tùy chọn ảnh ở H2 #

Có 2 tùy chọn. Ở mỗi H2 đều có ảnh minh họa. Hoặc ngẫu nhiên do AI lựa chọn ở H2

 

Chọn Model ảnh cho H2 #

Chọn các Model tạo ảnh của Dall-e 3 hoặc Stable Diffusion


#

Tóm tắt Link bài viết #

 

 

  • Đặt tên Job Name: Là chữ cái hoặc số
  • Tóm tắt bằng ngôn ngữ khác ngôn ngữ bài viết

Nếu Link bài là tiếng Anh muốn tóm tắt là Tiếng việt nhập: Vietnamese

Nếu bài viêts là tiếng Việt  -> tóm tắt là Tiếng Việt: Để trống không nhập